Učitavanje...
ČESTO POSTAVLJENA PITANJA
Vaša najčešća pitanja – naši odgovori
1. Radno vrijeme prevodilačke službe u Glossa – centru?
Svaki radni dan od 09:00h do 17:00h.
2. Kako mogu dostaviti materijale za prevod?
Materijale za prevod možete dostaviti lično u prostorijama Glossa – centra, putem e-pošte na prevod@glossa.ba ili putem pošte.
3. Kada mogu preuzeti prevod u Glossa - centru?
Svaki radni dan od 09:00h do 22:00h, subotom od 09:00h do 13:00h.
4. Koliko je vremena potrebno za prevod?
Vrijeme neophodno da bi se izvršio prevod teksta zavisi od količine i složenosti teksta. Najbolje bi bilo da nam dostavite materijal kako bismo ga kratko analizirali i dostavili Vam neobavezujuću ponudu. Navedite pored toga za kada bi Vam otprilike bio potreban prevod, a mi ćemo dati sve od sebe da ispoštujemo navedeni rok.
5. Kako se obračunava cijena pismenog prevođenja?
Cijena zavisi od toga da li je za dokument potrebna ovjera sudskog tumača ili ne. Ukoliko je za dokument potrebna ovjera sudskog tumača cijena se obračunava prema važećem Tarifniku za rad stalnih sudskih tumača. Ukoliko prevodite materijale za koje nije potrebna ovjera sudskog tumača, cijena se obračunava prema prevodilačkim karticama. Jedna prevodilačka kartica sadrži 1800 znakova sa prazninama.
6. Kako se obračunava angažman tokom usmenog prevođenja?
Do 4 sata se obračun vrši po satu, s tim da se svaki započeti sat obračunava kao puni sat. Preko četiri sata se obračunava prevodilačka dnevnica. Skrećemo Vam pažnju da zadržavamo pravo obračuna izgubljene zarade u slučaju da neposredno pred sam sastanak dođe do otkazivanja istog.
7. Šta su apostille?
Apostille je (nad)ovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Haški Apostil je pečat koji je uveden 5.oktobra 1961.godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata. Samim tim, sada je dovoljno da se u zemlji u kojoj je izdat dokument ovjeri pečatom koji se zove Apostil, umesto da se za svaki dokument sprovodi postupak legalizacije kako je to bio ranije slučaj. Pre donošenja dokumenta na prevod, potrebno je da utvrdite da li Vaš originalni i/ili prevedeni dokument treba da bude ovjeren Apostilom. Ukoliko su potrebne Apostille ovjere, potrebno je da nam skrenete pažnju. Svaka institucija ima svoje zahteve po pitanju ovjere i povezivanja dokumenta pa stoga savetujemo klijente da se prethodno raspitaju kod institucije u koju predaju overeni prevod na koji način je potrebno ovjeriti prevod da li je ovjera apostilom potrebna na originalima, na prevodu ili na oba i da li je sa prevodom potrebno uvezati original ili kopiju.
8. Sta je prevodilačka kartica?
Kao mjerna jedinica za prevodilačke usluge koristi se prevodilačka kartica jer stranica teksta nije nikakva standardna količina ili mjera (u zavisnosti od proreda, margina, veličine i tipa fonta i drugih elemenata na jednoj stranici može biti 500 ili 2500 riječi). Jedna prevodilačka kartica sadrži 1800 znakova sa prazninama. Ukupan broj znakova u izvornom tekstu (koji se izračunava na sljedeći način u MC Wordu -> Provjera teksta -> Brojanje riječi -> Znakova (sa prazninama)) se podijeli sa 1800 i tako se dobije broj prevodilačkih kartica za obračun. Ukoliko nije moguće utvrdite broj prevodilačkih kartica usluga prevođenja će biti obračunata prema broju riječi za prevod.
9. Koja je najmanja obračunska jedinica za usluge pismenog prevođenja?
Najmanja obračunska jedinica za usluge pismenog prevođenja je 1 prevodilačka kartica.
10. Koja je najmanja obračunska jedinica za usluge usmenog prevođenja?
Najmanja obračunska jedinica za usluge usmenog prevođenja je jedan sat.
11. Koji broj prevodilačkih kartica možete dnevno prevesti?
Jedan prevodilac je u mogućnosti da prevede kvalitetno 8-10 prevodilačkih kartica dnevno složenijeg teksta. Po potrebi Vaš materijal za prevođenje možemo raspodijeliti na više prevodilaca, stoga se nemojte ustručavati da nam pošaljete upit ako imate više stranica za prevod.
12. Koji su uslovi plaćanja?
Žiralno, gotovinski ili po dogovoru i putem drugih sredstava plaćanja.
13 .Na koji način i u kom formatu se mogu dostaviti i preuzeti prevedeni dokumenti?
Način dostavljanja materijala za rad i preuzimanja: elektronski, poštom ili lično. Format dokumenta pri dostavljanju: po mogućnosti .doc, .pdf, .txt, .xls ili .html. Format dokumenta pri preuzimanju: kao dostavljeni format ili po dogovoru.
14. Da li mogu da biram pismo?
Da, a uz malu doplatu možete dobiti pismo i u ćirličnom i u latiničnom formatu.
15. Da li vršite prepis dokumenata sa ćirilice na latinicu i obratno?
Da.