Učitavanje...
MARKETING / KOMUNIKACIJA

Marketing tekstovi pomažu u plasiranju i promovisanju proizvoda i usluga. Glossa Translate Vam nudi prevođenje takvih tekstova, koji stilistički i jezički odgovaraju ciljnom tržištu, kako bi Vaši proizvodi bili optimalno predstavljeni. Naši prevodioci su na tom polju veoma iskusni, s obzirom da dugi niz godina sarađujemo sa mnogim stranim preduzećima iz oblasti marketinga, prodaje, komunikacije, proizvodnje, osiguranja, menadžmenta i obrazovanja. Zbog toga je obrada web-stranica, reklamnih tekstova, brošura i članaka za naše prevodioce svakodnevnica.

Profesionalna komunikacija igra sve veću ulogu u poslovnom svijetu. Glossa Translate Vam zbog toga nudi sve usluge prevođenja kada su u pitanju poslovni projekti sa stranim preduzećima, što ujedno predstavlja jedan od najvažnijih uslova za uspjeh i napredovanje u poslu.