Učitavanje...
OVJERENI PREVODI

Pismeno prevođenje uz ovjeru sudskog tumača obavljaju prevodioci koje je nakon položenog ispita iz poznavanja zakonskih propisa i terminologije ovlastilo Ministarstvo pravde da svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuju istovjetnost prevoda i originala i takvi prevodi su međunarodno priznati.

Glossa Translate za svoje klijente prevodi uz ovjeru sudskih tumača:

  • ugovore, odluke, sporazume
  • sertifikate
  • lične dokumente
  • svjedočanstva, potvrde, diplome
  • izvode iz registra
  • ovlaštenja i punomoći
  • policijske izvještaje
  • ljekarske nalaze, otpusna pisma i slično

Takođe je i prisustvo sudskih tumača neophodno kod matičara, notara i advokata, kao i u državnim institucijama i ministarstvima prilikom potpisivanja ugovora ako jedan od potpisnika ne poznaje jedan od mjesnih službenih jezika.