Učitavanje...
TEHNIKA

Tehnički prevodi imaju svoja sopstvena pravila. Bez obzira da li se radilo o tehnološkom razvoju ili razvoju proizvoda, profesionalni tehnički prevodi su uslov uspješne primjene rezultata razvoja tehnologija.

Ovdje se radi o prevodima specifičnih tekstova koji moraju biti precizni i istovremeno praktični, kako bi se tehnička terminologija lako razumjela. Glossa Translate ima dugogodišnje iskustvo sa posebnim zahtjevima industrije i trgovine, posebno sa rastućim zahtjevima naših partnera. Naš zadatak je da Vašu dokumentaciju prevedemo na način da ona bude prikladna za ubjedljivu internacionalnu komunikaciju. Mi znamo da je precizna tehnička dokumentacija za preduzeća koja posluju van granica svoje zemlje veoma bitna, zbog čega prevođenje vršimo sa maksimalnom pažnjom. To podrazumijeva da tekst bude jasan, sa pravilnom terminologijom i sa jasnim izrazima.