Učitavanje...
USLUGE LEKTORISANJA TEKSTOVA
Glossa Translate Vam nudi i lektorisanje tekstova. Pod lektorisanjem se podrazumijeva stilistički, gramatički, sintaksički i jezički ispravak teksta, kao i ispravak slučajnih interpunkcijskih, pravopisnih i drugih grešaka.